Новини

Оголошення

оголошення

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна об’являє конкурс на заміщення вакантних посад:

Молодшого наукового співробітника (2 посади)
Провідного наукового співробітника (1 посада)

Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

До заяви на ім’я директора інституту додаються: особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії дипломів про освіту, наукові ступені та вчені звання, завірені у встановленому порядку, список наукових та навчально-методичних праць і винаходів.

Адреса ДонФТІ: 03680, м. Київ, пр. Науки, 46
Контактні телефони: (044) 524-04-80, 099-778-58-66

Документи подаються Вченому секретарю (кімн. 203, 204 3-го корпусу).

Поздоровляємо

оголошення

доктора фізико-математичних наук, професора

ЛЕВЧЕНКА Георгія Георгійовича

з обранням в члени-кореспонденти
Національної академії наук України

Спеціалізована вчена рада

оголошення

Дата: 26 червня 2014 р., 14-00

Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:
1. Прийняття до захисту дисертації МАКСИМОВА Віктора Володимировича (ДонФТІ) «Кінетика і механізми формування високоміцних наноструктурних станів в аморфних сплавах на основі алюмінію» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.
2. ЗАХИСТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук СІДОРОВА Сергія Леонідовича (ДонФТІ) «Флуктуації парапровідності та спектр елементарних збуджень в квазідвовимірних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, с.н.с. ТАРЕНКОВ Володимир Юрійович, завідувач відділу комплексних досліджень в екстремальних умовах ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.
Офіційні опоненти:
- доктор фіз.-мат. наук, професор
ВОВК Руслан Володимирович, завідувач кафедри фізики низьких температур Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН України;
- доктор фіз.-мат. наук, с.н.с.
ШАТЕРНІК Володимир Євгенович, провідний науковий співробітник відділу надпровідної електроніки Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України.
- доктор фіз.-мат. наук, професор
ПЕТРЕНКО Олександр Григорович, професор кафедри нанофізики Донецького національного університету МОН України.

Запрошуються всі наукові співробітники.

Вітаємо…

оголошення

Щиро вітаємо Завдовєєва Анатолія Вікторовича з успішним захистом дисертації «Формування структури і фізико-механічних властивостей низьковуглецевих сталей 20Г2С і 08Г2С при інтенсивній пластичній деформації» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла».

Перенос конференції HP-2014

оголошення

Шановні колеги,

на превеликий жаль, у зв’язку з ситуацією, що склалася в країні, тринадцята Міжнародна конференція “Високі тиски – 2014. Фундаментальні й прикладні аспекти” переноситься на 2015 рік. Про місце й час проведення конференції буде повідомлено додатково.

З повагою,
Оргкомітет конференції

Поздоровляємо…

оголошення

Щиро вітаємо Заболотіна Андрія Євгеновича з успішним захистом дисертації «Оптичні та магнітооптичні властивості одновимірних фо-тонних кристалів з дефектами» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико–математичних наук за спеціальністю 01.04.11 «Магнетизм».

Поздоровляємо…

оголошення

Щиро вітаємо Кулагіна Романа Юрійовича з успішним захистом дисертації «Удосконалення технології і пристроїв гвинтової екструзії на основі оцінки деформованого стану заготовок» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском».

Звітна наукова конференція: фотозвіт

фотозвіти

З 11 по 14 лютого 2014 року ДонФТІ ім.О.О.Галкіна проводив ЗВІТНЮ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ, присвячену 95-річчю Національної академії наук України. До Вашої уваги представляється фотозвіт з минулої події: Далі

Спеціалізована вчена рада

вчені ради

Дата: 20 лютого 2014 р., 14-00
Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:

1. Прийняття до захисту дисертації СІДОРОВА Сергія Леонідовича (ДонФТІ) «Флуктуації парапровідності та спектр елементарних збуджень в квазідвовимірних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. Далі

Звітна наукова конференція

оголошення

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України 11 – 14 лютого 2014 року проводить ЗВІТНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ, присвячену 95-річчу Національної академії наук України.

Скачати програму конференції »